OBAVIJESTI O IZBORU (2. odsjek, 4. odsjek)

2. ODSJEK:


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12

 

Klasa:100-01/20-3/34

Urbroj:251-79-1-20-59

 

Zagreb, 30.10.2020.

 

Na temelju članka 15. stavak 3. Statuta Muzičke akademije, u postupku izbora u u naslovno suradničko zvanje asistenta, upućujem

Obavijest o izboru

Na temelju natječaja objavljenog dana 17.06.2020.g. u „Narodnim novinama“,  „Jutarnjem listu“, Euraxess portalu i  službenoj internet stranici Muzičke akademije u Zagrebu za izbor u naslovno suradničko zvanje asistent   za područje humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana muzikologija i etnomuzikologija, za muzikološke predmete,  na Odsjeku za muzikologiju  – 1 izvršitelj bez zasnivanja radnog odnosa,  obavještavamo kandidate da je nakon provedenog postupka izabran Dario Poljak.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.

                                                                                                                                  D E K A N:

      red.prof.art. Igor Lešnik

 


4. ODSJEK:


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12

 

 

 

Klasa:100-01/20-3/34

Urbroj:251-79-1-20-60

 

Zagreb, 04.11.2020.

 

Na temelju članka 15. stavak 3. Statuta Muzičke akademije, u postupku izbora u  nastavno zvanje i radno mjesto umjetnički savjetnik, upućujem

Obavijest o izboru

 

Na temelju natječaja objavljenog dana 17.06.2020.g. u „Narodnim novinama“,  „Jutarnjem listu“, Euraxess portalu i  službenoj internet stranici Muzičke akademije u Zagrebu za izbor u nastavno zvanje i radno mjesto umjetnički savjetnik  za  umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za korepetiranje,  na Odsjeku za pjevanje  – 1 izvršitelj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, obavještavamo kandidate da je nakon provedenog postupka izabran Mario Čopor.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

D E K A N:

 

red.prof.art. Igor Lešnik

 

 

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube