OBAVIJEST O IZBORU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MUZIČKA AKADEMIJA
Trg Republike Hrvatske 12

Klasa: 100-01/21-3/20
Urbroj: 251-79-1-21-10

Zagreb, 13.05.2021.

Na temelju članka 15. stavka 3. Statuta Muzičke akademije, u postupku izbora u naslovno nastavno zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana muzikologija i etnomuzikologija, za muzikološke predmete na Odsjeku za muzikologiju, upućujem

OBAVIJEST O IZBORU

Na temelju natječaja objavljenog dana 17. lipnja 2020. u „Narodnim novinama“, Jutarnjem listu, na portalu EURAXESS i službenoj internet stranici Muzičke akademije u Zagrebu, u postupku izbora u naslovno nastavno zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana muzikologija i etnomuzikologija, za muzikološke predmete na Odsjeku za muzikologiju – 2 izvršitelja bez zasnivanja radnog odnosa, obavještavam Vas da su izabrani dr.sc. Nada Bezić i Tomislav Bužić.
Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujem na iskazanom interesu za radom na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.

 

D E K A N:
red.prof.art. Igor Lešnik, v.r.

 

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube