Obavijest o nastupnom predavanju

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MUZIČKA AKADEMIJA
TRG REPUBLIKE HRVATSKE 12

Klasa: 100-01/22-04/02
Urbroj: 251-79-3/9-22-01

Zagreb, 17.02.2022.

 

Na temelju čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05) oglašavam

Obavijest o nastupnom predavanju

U postupku izbora u nastavno zvanje i radno mjesto umjetnički suradnik za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za korepetiranje, na Odsjeku za duhačke instrumente – 1 izvršitelj u radnom odnosu na određeno vrijeme, a u vezi natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ dana 15.12.2021.g. održat će se nastupno predavanje u prostorima Muzičke akademije u Zagrebu u četvrtak, 24.2.2022., u 13 sati, u dvorani Huml.

Pristupnik: Viktor Čižić
Tema:
1. B. Martinu sonata za flautu i klavir
Allegro moderato
Adagio
Allegro poco moderato
– Maja Mustapić, flauta

2. H. Tomasi: Koncert za trubu i orkestar
Vif
Nocturne. Andante
Final. Allegro vivo
– Karlo Vlahek, truba


3. Jedna skladba ‘prima vista’

 

 

Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. Eva Kirchmayer – Bilić, umjetnička savjetnica, predsjednica
2. Linda Mravunac – Fabijanić, umjetnička savjetnica, članica
3. prof. emeritus Vladimir Krpan, vanjski član

 

Dekan:

red.prof.art. Igor Lešnik, v.r.

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube