OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12, Zagreb

 

Klasa: 100-01/24-04/02

Urbroj: 251-79-1/1-24-03

Zagreb, 6. veljače 2024.

 

Na temelju čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05) oglašavam

 

OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU

 

U postupku izbora na umjetničko-nastavno radno mjesto docent za umjetničko područje glazbene umjetnosti, umjetničko polje izvođenje glazbe, umjetnička grana sviranje (instrumenti), za Klavir, na Odsjeku za klavir, orgulje i čembalo, održat će se nastupno predavanje u prostorima Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu u utorak, 13. veljače 2024., u dvorani Stančić (IV. kat).

Nastupno predavanje sastoji se od recitala u trajanju od 45 minuta i oglednog sata koji će pristupnici održati sa studentima Muzičke akademije.

Recital u trajanju od 45 minuta treba, osim slobodno odabrana programa, sadržavati sonatu iz razdoblja bečke klasike (Haydn, Mozart, Beethoven).

Program recitala izvodi se napamet.

Program oglednog sata:

 

L. v. Beethoven: Sonata op. 101 u A duru

R. Schumann: Kreisleriana, op. 16

 

Raspored događanja:

Recital

9,30 Gregor Dešman

10,15 Simon Trpčeski

11,00 Roland Grlica

 

Ogledni sat:

11,45 nastup studenata

12,30 Simon Trpčeski

13,15 stanka

13,30 Gregor Dešman

14,15 Roland Grlica

 

 

Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. prof. art. Đuro Tikvica, predsjednik
  2. prof. art. Đorđe Stanetti, član
  3. prof. art. Vladimir Mlinarić, vanjski član (Akademija za glasbo u Ljubljani)

 

Dekan:

prof.art. Igor Lešnik, v.r.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram