Obavijest o nastupnom predavanju

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 12

 

Klasa: 100 – 01 / 21 – 3 / 11

Urbroj: 251 – 79 – 2 – 21 – 9

Zagreb, 06.05.2021.

 

Na temelju  čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05) oglašavam

Obavijest o nastupnom predavanju

U postupku izbora u naslovno umjetničko – nastavno zvanje docent za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za Komornu glazbu, Upoznavanje gitarističke literature i Pedagošku praksu nastave gitare, na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru – 1 izvršitelj bez zasnivanja radnog odnosa, a u svezi natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ dana 27.1.2021.g. održat će se nastupno predavanje u prostorima Muzičke akademije u Zagrebu, u srijedu, 19.05.2021.g., s početkom u 10.00h, u dvorani Stančić.

Pristupnici:

  1. Srđan Bulat (početak u 10.00h)
  2. Pedro Ribeiro Rodrigues (početak 11.15h)

 

Tema: Miroslav Miletić: Sonatina za violinu i gitaru (1. stavak: Allegro)

Edvard Grieg: Anitrin ples iz Suite „Peer Gynt“ br.1 (obrada za gitarski trio: Frano Matušić)

Program pristupnika za ogledni recital komorne glazbe:

Srđan Bulat, gitara

Ivana Vukojević, flauta

Mauro Giuliani:               Grand duo concertant, op. 85

I. Allegro maestoso

II. Andante molto sostenuto

III. Scherzo

IV. Allegretto espressivo

 

Astor Piazzolla:               Histoire du Tango

II. Café 1930

III. Nightclub 1960

———————————————————————————————————

Perdo Ribeiro Rodrigues, gitara

Tomislav Vukšić, gitara

Petrit Çeku, gitara

Franz Schubert:               Četiri impromptua, D. 899/ Op. 90 (obr. P. Çeku)

I. Allegro molto moderato

III. Andante

Marko Ruždjak:               Travanj je najokrutniji mjesec

Sergej Rahmanjinov:      Preludij op. 23, br. 5 (obr. P. Çeku)

Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. izv.prof.art. Ivan Novinc, predsjednik
  2. doc.art. Krešimir Bedek, član
  3. izv.prof.art. Maroje Brčić, vanjski član

      Dekan:

red.prof.art. Igor Lešnik, v.r.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube