OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 12

 

Klasa: 100-01/21-3/33

Urbroj: 251-79-1-21-10

Zagreb, 21.09.2021.

 

Na temelju  čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05) oglašavam

 

Obavijest o nastupnom predavanju

 

U postupku izbora u naslovno nastavno zvanje predavač za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za predmete Srodni instrumenti A (renesansna lutnja i vihuela) i Srodni instrumenti B (barokna lutnja i teorba) na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru – 1 izvršitelj bez zasnivanja radnog odnosa, a u vezi natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ dana 21.7.2021.g. održat će se nastupno predavanje u prostorima Muzičke akademije u Zagrebu u ponedjeljak, 4.10.2021., u 10.00 sati, u dvorani Stančić.

 

Pristupnik: Igor Paro

 

NASTUPNI RECITAL

Skladbe za vihuelu

 

Luis Milán:                                      Fantasia X

 

                                                         Pavana I                                                                                

 

Luis de Narváez:                             Fantasia del quarto tono

                     

                                                         Canción del Emperador

 

Alonso Mudarra:                            Conde Claros

 

 

Skladbe za renesansnu lutnju

 

John Dowland:                                A Piece Without Title

 

                                                         La Mia Barbara

 

                                                         Can She Excuse

 

                                                         A Fancy P. 6      

Skladbe za teorbu

Robert de Visée                              Prelude en Re Majeur

                                                         Allemande

                                                         Chaconne des Harlequins (Jean Baptiste Lully)

 

 

OGLEDNI SAT

Joanamrosio Dalza                          Recercar dietro (1508.)         Izvodi: Paula Ćurić, I god.

Michelagnolo Galilei                      Toccata (1620.)     Izvodi: Marko Kovačić, II god.   

 

 

Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. red.prof.art. Darko Petrinjak, predsjednik
  2. izv.prof.art. Pavao Mašić, član
  3. izv.prof.art. Maroje Brčić, vanjski član

 

 

 

 Dekan:

red.prof.art. Igor Lešnik, v.r.

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube