OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJE

Trg Republike Hrvatske 12

Klasa: 100-01/23-04/11

Urbroj: 251-79-1/1-23-06

 

Zagreb, 02.06.2023.

Na temelju  čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05) oglašavam

 

OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU

U postupku izbora na nastavno radno mjesto umjetnički suradnik za umjetničko područje glazbene umjetnosti, umjetničko polje izvođenje glazbe, umjetnička grana sviranje (instrumenti), za korepetiranje, na Odsjeku za duhačke instrumente, održat će se nastupno predavanje u prostorima Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu u ponedjeljak, 12. lipnja 2023., u dvorani Lhotka (III. kat) u 17h.

Nastupno predavanje sastoji se od koncertnog nastupa, odnosno sviranja zadanih skladbi sa studentima, oglednog sata sa studentima te sviranja prima vista.

 

Pristupnici:

 

17 sati Viktor Čižić

 

18 sati Mladen Grgić

 

Teme:

 

Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert za rog i orkestar br. 4 u Es-duru, KV 495
Paul Hindemith: Sonata za fagot i klavir

Skladba prima vista

 

Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. Linda Mravunac Fabijanić, umjetnička savjetnica – predsjednica
  2. prof.art. Saša Nestorović – član
  3. doc.dr.art. Charlene Faruggia Božac – vanjska članica

 

Dekan:

 

prof.art. Igor Lešnik, v.r.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram