OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU – KOMORNA GLAZBA

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 12

 

Klasa: 100-01/24-04/10

Urbroj: 251-79-1/1-24-27

Zagreb, 2. svibnja 2024.

 

OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU

 

U postupku izbora na umjetničko-nastavno radno mjesto docent za umjetničko područje glazbene umjetnosti, umjetničko polje izvođenje glazbe, umjetnička grana sviranje (instrumenti), za Komornu glazbu, na Odsjeku za duhačke instrumente, održat će se nastupno predavanje u prostorima Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu u subotu, 11. svibnja 2024. od 9h, u dvorani Lhotka (III. kat).

 

Tema nastupnog predavanja:

 

Recital od pola sata

Rad sa studentskim ansamblom, pola sata:

 

C. Saint-Saëns: Caprice sur des Aires Danois et Russes, op.79 za flautu, obou, klarinet i klavir

 

Luka Komljenović, flauta

Ozana Knezović. oboa

Lucija Radić, klarinet

Evelin Miličić, klavir

 

Popis pristupnica/pristupnika i raspored nastupnih predavanja:

 

Recital:

09:00   Tin Cugelj

09:30   Nikola Fabijanić

10:00   Ante Krpan

10:30   Stjepan Nodilo

11:05   Bruno Philipp

11:35   Lucija Stilinović

 

Rad sa studentskim ansamblom od pola sata:

 

14:00   Tin Cugelj

14:30   Nikola Fabijanić

15:15   Ante Krpan

15:45   Stjepan Nodilo

16:30   Bruno Philipp

17:00   Lucija Stilinović

 

Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. art. Saša Nestorović, predsjednik
  2. art. Goran Merčep, član
  3. art. Željko Milić, vanjski član (Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu)

 

Dekan:

     prof.art. Igor Lešnik, v.r.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram