Obavijest o nastupnom predavanju

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 12

 

Klasa: 100-01/22-04/09

Urbroj: 251-79-1/1-22-15

 

Zagreb, 4.10.2022.

 

Na temelju čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05) oglašavam

 

 

Obavijest o nastupnom predavanju

 

U postupku izbora u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje interdisciplinarne humanističke znanosti, grana metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti, za metodičko-didaktičke predmete iz polja znanosti o umjetnosti, grane muzikologija i etnomuzikologija, na Odsjeku za muzikologiju – 1 izvršitelj bez zasnivanja radnog odnosa, a u vezi natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ dana 27.4.2022.g., održat će se nastupno predavanje u prostorima Muzičke akademije u Zagrebu u subotu, 15. listopada 2022., od 10h nadalje, u sobi 339 (III. kat).

 

Pristupnici:

 

dr.sc. Dražen Jelavić: 10.00h – 11.00h

Tema nastupnog predavanja:

Kurikulum predmeta Glazbena umjetnost u okviru Cjelovite kurikularne reforme / Škole za život – prednosti i nedostatci

 

mr.sc. Kristina Lučić Andrijanić: 11.00h – 12.00h

Tema nastupnog predavanja:

Plan i program predmeta Povijest glazbe u srednjim glazbenim školama

 

 

Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. doc.dr.sc. Nikolina Matoš, predsjednica
  2. doc.dr.sc. Sanja Kiš Žuvela, članica
  3. izv.prof.dr.sc. Marina Đuranović, vanjska članica

 

                                                                                                                              

        Dekan:

 

 

red.prof.art. Igor Lešnik, v.r.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram