NOVOSTI U RADU KNJIŽNICE

DOKTORSKI STUDIJ – OBRANA TEME DOKTORSKOG RADA – 04.06.

U četvrtak, 4. lipnja 2020. u 19:00h održat će se Skype obrana teme doktorskog rada kolegice Sare Ries. Naslov predložene teme glasi: Franjo Ksaver Kuhač u mreži svojih korespondenata....   Više...

KNJIŽNICA – UPUTE ZA NAČIN POVRATA GRAĐE U KNJIŽNICU ZA DIPLOMANTE 2019./2020.

  U skladu s dokumentom : PRIJAVE ZA DIPLOMSKE ISPITE U LJETNOM ROKU AKADEMSKE GODINE 2019./2020., do dana polaganja posljednjega dijela diplomskog ispita studenti...   Više...

UNIZG: PRODULJEN JE ROK ZA PRIJAVU ZA 1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata – Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2020./21. (prijave se primaju do 13.07.2020.)

DOKTORSKI STUDIJ – OBRANA TEME DOKTORSKOG RADA – 19.05.

Odsjek za muzikologiju  Doktorski studij znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture     OBRANA TEME DOKTORSKOG RADA   Marija Tonković   Miroslav...   Više...

USPOSTAVA DIJELA NASTAVE U ZGRADI OD 11. DO 29. SVIBNJA 2020.

Djelomična uspostava kontaktne nastave u zgradi Muzičke akademije od 11. do 29. svibnja 2020. nije obvezna niti ju je, s obzirom na ograničenja koja...   Više...

COVID 19: Preporuke Sveučilišta u Zagrebu za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu

GODIŠNJI I SEMESTRALNI ISPITI U LJETNOME ISPITNOM ROKU AK. GOD. 2019./2020.

RASPORED GODIŠNJIH ISPITA PRIJAVE GODIŠNJIH ISPITA UPUTE ZA PROVOĐENJE ONLINE PROVJERA ZNANJA Ne dođe li do većih promjena epidemiološke situacije i smjernica nadležnih službi...   Više...

DIPLOMSKI ISPITI U LJETNOM ROKU AK. GOD. 2019./2020.

RASPORED DIPLOMSKIH ISPITA PRIJAVE ZA DIPLOMSKE ISPITE U LJETNOM ROKU AK. GOD. 2019./2020. Ako ne dođe do većih promjena uputa nadležnih službi, diplomski ispiti...   Više...

UPUTE ZA PROVOĐENJE ONLINE PROVJERA ZNANJA

Uskoro će biti postavljene upute za druge odsjeke/predmete. Sve informacije o provjerama znanja za predmete koji se izvode preko Merlina dostupne su u samom...   Više...

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube