PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12

        objavljuje:

 

 

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

 

 

Na temelju Odluke dekana Klasa: 100-01/22-04/09, Urbroj:251-79-1/1-22-16 od 10. listopada 2022. Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu objavljuje poništenje dijela natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 50/2022, dnevnom tisku „Jutarnji list“, na internetskoj stranici Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu od 27. travnja 2022. godine i Euraxess Jobs Portalu od 26. travnja 2022. pod točkom 5. za izbor u naslovno nastavno zvanje predavač za umjetničko područje, polje kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), grana gluma, za predmet Scenski govor, na Odsjeku za pjevanje – 1 izvršitelj bez zasnivanja radnog odnosa.

 

 

14.10.2022.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram